Програмата “ЧОВЕКЪТ И БИОСФЕРАТА” (МАВ) е създадена от ЮНЕСКО през 1971 г. за опазването на природата чрез изграждането на Световна мрежа от биосферни резервати и паркове. Днес, в световната мрежа от биосферни резервати са включени 669 обекта от 120 страни, включително и 16 трансгранични биосферни резервата.

Резерват „Червената стена“ е един от тези 17 обекта, обявен през 1977 г. за биосферен.

По време на Конференцията в гр. Севиля, Испания (1995 г.) е приета нова стратегия за биосферните резервати (Севилска стратегия) и това вече са емблематични места, пример за хармонично съжителство между човека и природата, демонстрирайки добри практики и политики, както в областта на опазването на биологичното разнообразие и естествените екосистеми, така и областта на устойчивото развитие на местните общности.

На заседанието на Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО, през март 2016 г. беше решено за резерват „Червената стена“ да бъде изготвена номинация, с която обектът да бъде номиниран, като един от първите биосферни резервати от нов тип на България. В резултат на съвместните усилия на Министерство на околната среда и водите, Община Асеновград и РИОСВ-Пловдив за Червената стена е изготвен номинационен формуляр и внесен в Секретариата на Програмата. В резултат на това през 2017 г. „Червената стена“ е одобрен от ЮНЕСКО като един от първите български съвременни пост-Севилски биосферни паркове.

Младежи от Асеновград се превръщат в посланици на Биосферен парк „Червената стена“

Младежи от Асеновград се превръщат в посланици на Биосферен парк „Червената стена“ През месец ноември екипът на Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) посети СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Асеновград, за да... READ MORE

Среща с представители на чуждестранни биосферни паркове

В края на м. септември 2017 г. в община Асеновград се проведе среща с представители на функциониращи чуждестранни биосферни паркове от Чехия и Словения г-н Петр Купа – заместник директор на Биосферен резерват... READ MORE

Панаир на местни продукти

На 27 септември 2017 г. в гр. Асеновград се проведе панаир на местни продукти и услуги произвеждани в община Асеновград. Целта на панаира бе популяризиране на местни продукти и услуги произвеждани в чиста... READ MORE

Биосферен Парк "ЧЕРВЕНАТА СТЕНА"

Биосферен Парк "ЧЕРВЕНАТА СТЕНА"