През 2017 г. към съществуващия резерват „Червената стена“ са обособени буферна и преходни зони и понастоящем цялата  територия на община Асеновград  е  одобрена от ЮНЕСКО като един от първите български съвременни пост-Сивилски  биосферни паркове. Биосферният парк е предпочитано място за отдих и туризъм, защото на територията му са гарантирани чистата и добре запазена околна среда, качеството на предоставяните туристически услуги и продукти, създадени по щадящ природата начин. За популяризиране значението на  Биосферен парк “Червената стена” и ползите за местните общности са издадени информационни материали.

Дипляна

Книжка

Плакат

Филм