На 27 септември 2017 г. в гр. Асеновград се проведе панаир на местни продукти и услуги произвеждани в община Асеновград.

Целта на панаира бе популяризиране на местни продукти и услуги произвеждани в чиста и запазена природа в община Асеновград, увеличаване интереса към закупуване на местните продукти и привличане на по-голям брой посетители в биосферния парк.

През 2017 г. към съществуващия резерват „Червената стена“ са обособени буферна и преходни зони и понастоящем цялата територия на общината е одобрена от ЮНЕСКО като един от първите български биосферни паркове от нов тип. Биосферният парк е предпочитано место за отдих и туризъм, защото на територията му са гарантирани чистата и добре запазена околна среда, качеството на предоставяните туристически услуги и продукти, създадени по щадящ природата начин.

На панаира присъстваха представители на Министерството на околната среда и водите, които връчиха официално на Директора на РИОСВ-Пловдив и на Кмета на Общината получения от ЮНЕСКО сертификат за включване на Червената стена в мрежата на биосферните резервати.

На изложението бяха представени произвеждани в община Асеновград продукти и услуги , а именно – ябълки, ябълков сок и оцет, консерви, пчелни продукти, вино, хляб, хлебни изделия, грънчарски, дървени, кожени изделия, бонбони, фиданки и услуги в сферата на туризма.