Младежи от Асеновград се превръщат в посланици на Биосферен парк „Червената стена“

През месец ноември екипът на Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) посети СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Асеновград, за да се срещне с над 50 младежи от 9ти, 10ти и 11ти клас и да им разкаже повече за биосферния парк „Червената стена“, в който се намират. Обучението е част от проект “You(th) can DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта”, финансиран от Мтел еко грант – „Природа с бъдеще“ и цели да превърне младежите в посланици на биосферните паркове и темата за устойчивото развитие и хармоничното съжителство на хора и природа и се изпълнява със съдействието на Община Асеновград и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив.

По време на презентацията, учениците научиха, че биосферният резерват „Червената стена“ не само попада в програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“, но и тази година беше разширен и вече включва и цялата територия на община Асеновград под името биосферен парк „Червената стена“. По време на увлекателния и различен учебен час, младежите научиха повече за възможностите за развитие на различни видове туризъм и популяризиране на района, както и възможностите за участия в младежки форуми и летни училища, които програмата „Човекът и биосферата“ би могла да им предостави. Учениците имаха възможността да чуят и вдъхновяващата история на Христо Николов от Зелени Балкани и участник в Консултативния съвет на парка, който им разказа за професията природозащитник и богатството на видовете чапли, които се срещат в района на биосферния парк. Младежите от своя страна разказаха за предишни техни инициативи свързани с опазването на природата и участието им в различни акции по почистване, строене на къщички за птички и др. и показаха завидни познания относно биоразнообразието и културно-историческото наследство на района, което насърчи екипа на БФБ да им помогне да се превърнат в посланици на съвременния биосферен парк.

След обучението, предстои учениците да се запознаят в детайли с темата и да вземат участие в още две онлайн обучения насочени към редактиране на страници в Уикипедия, както и презентационни умения. Целта е новите посланници на биосферните паркове да се включат в конкретни професионални дейности, а именно създаване на интернет-страници за четирите български биосферни парка в енциклопедия Уикипедия, както и организиране на ученически уебинар и представяне на новите паркове пред техни съученици от страната.

През пролетта на 2017 г. ЮНЕСКО одобри кандидатурите на разширените биосферни паркове, които са съобразени със съвременните изисквания на програмата „Човекът и биосферата“ и вече включват териториите на цели общини. Възможностите пред новите биосферни паркове са насочени предимно към устойчиво използване на природните ресурси и популяризиране на районите като предпочитани райони за устойчив туризъм и хармонично съжителство на хора и природа и именно тук ролята на младите хора е от ключово значение.

Напредъкът по проект “You(th) can DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта” ще бъде докладван на днешното заседание на Националния комитет по програмата „Човекът и биосферата“, който се провежда в Министерство на околната среда и водите.

Повече информация за биосферните паркове можете да намерите на страницата на БФБ в секция Направления/ Биосферни паркове (http://bbf.biodiversity.bg/bg/Biosferni-parkove.c141 )

Тази година Мтел еко грант финансира четири екологични проекта като част от програмата за социална отговорност на компанията „Природа с бъдеще“ и се осъществява в партньорство с Фондация BCause. Общата сума, която  програмата отпусна тази година, е близо 25 000 лева, като всеки от проектите получи до 7 хиляди лева за реализирането на своите идеи. Конкурсът се провежда за девета поредна година.