Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив

Гр. Пловдив
Бул. „Марица“ № 122
Тел: 032/623873, вътр.116
http://plovdiv.riosv.com
e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg
Мария Михайлова – главен експерт, зам.председател на Консултативния съвет на Биосферен парк „Червената стена“
Димитър Димитров – директор дирекция Превантивна дейност

 

Община Асеновград

Гр. Асеновград
Пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9
http://www.assenovgrad.com
e-mail: obstina@assenovgrad.com
Инж. Петър Бояджиев – заместник кмет, Председател на Консултативния съвет на Биосферен парк „Червената стена“
Анелия Лесова – младши експерт, технически сътрудник на Консултативния съвет на Биосферен парк „Червената стена“
e-mail: chervenata_stena@abv.bg

 

Българска академия на науките

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
1113 София
Ул. „Акад. Георги Бончев” №23
Владимир Владимиров – председател на български Национален комитет по Програмата “Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО
e-mail: vladimir_dv@abv.bg
Тел: 02/7792155

 

Министерство на околната среда и водите

1000, София
Бул. „Мария Луиза“ №22
Дирекция Национална служба за защита на природата
Цветелина Иванова – координатор на МОСВ по прилагане
на Програмата “Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО
e-mail: tzvety@moew.government.bg
Тел: 02/9406106

 

Министерство на външните работи РБългария

1000, София
ул. “Александър Жендов” № 2
Искра Андреева – главен секретар на Националната Комисия
на Р България за Юнеско
e-mail: iskra.ANDREEVA@mfa.bg
Тел: 02/ 9482999 – централа